• slide personeel
 • Personeelsstrategie

  medewerkers die doen wat u voor ogen heeft
  ondersteuning en interim HRM oplossingen

Wanneer is HRM ondersteuning interessant voor u?

 • u wilt een goed personeelsbeleid en voldoende aandacht geven aan de menselijke factor binnen uw bedrijf;
 • u wilt knopen doorhakken en meer ruimte krijgen om te doen waar u goed in bent;
 • u heeft behoefte aan externe ondersteuning op HRM vlak, omdat vreemde ogen u 'dwingen';
 • uw bedrijf is te klein voor een eigen HRM manager, maar er zijn wel taken op dit gebied die nu blijven liggen of
 • uw eigen HRM manager heeft behoefte aan een klankbord die de branche kent.

 

HRM ondersteuning voor uw rol als werkgever

Bij de volgende HRM taken versterken wij u graag in uw rol als werkgever:

 • begeleiden van een traject om ervoor te zorgen dat de juiste medewerkers de juiste taken uitvoeren;
 • invoeren nieuwe managementstructuur met duidelijke taken en verantwoordelijkheden;
 • opzetten nieuw functiegebouw bij organisatie-verandering, uitbreiding, fusie of samenwerking;
 • opzetten nieuw salarisgebouw, aanpassing secundaire arbeidsvoorwaarden en variabele beloning;
 • stimuleren commerciële vaardigheden en behalen van doelstellingen;
 • uitvoeren van een MTO (medewerkers tevredenheid onderzoek);
 • maken van afspraken over het voldoen aan deskundigheidseisen;
 • voeren van plannings-, coachings-, motivatie-, functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • opzetten van een gestructureerd en leeftijdsbewust personeelsbeleid;
 • begeleiding en het maken van werkbare afspraken met zieke of minder goed functionerende medewerkers;
 • oplossen van interne problemen, die het functioneren van een team of het bedrijf verstoren. 

 

Heeft u liever ondersteuning op een ander terrein? Belt u gerust.

 

Uitgangspunten die centraal staan

 • Mensen vormen binnen een organisatie geen kostenpost, maar zijn activa. Een beter gebruik van de mogelijkheden van de medewerkers leidt tot betere prestaties van de organisatie.
 • Personeelsinstrumenten moeten geïntegreerd worden toegepast. Werving en selectie, personeelsplanning, het opstellen van functieprofielen met bijbehorende competenties, beloning, beoordeling en opleidingsplannen staan in directe relatie tot elkaar.
 • Personeel moet zo veel mogelijk worden uitgerust met bagage waarmee zij hun werk vorm en inhoud kunnen geven. Op deze manier is veelvuldige inmenging van een leidinggevende niet langer nodig.
 • Wij ondersteunen u in uw rol als werkgever, maar nemen niet de verantwoordelijkheid van u over. Die blijft bij u. Zo houdt u regie op het proces en versterkt u uw rol als werkgever, ook als wij klaar zijn met het project.

 

ondersteuning

Welke ondersteuning het beste past in uw situatie bepalen we samen. Bel voor meer informatie en tarieven.

Nieuwsbrief

Praktische personeelsinstrumenten om zelf aan de slag te gaan

AVDB Advies heeft diverse praktische personeelsinstrumenten om zelf, binnen uw organisatie, mee aan de slag te gaan op het terrein van onder andere:

 • Arbeidscontract, studie-overeenkomst en thuiswerkregeling.
 • Functiebeschrijvingen, formulieren voor functionerings- en beoordelingsgesprekken en het sturen op uw organisatie.
 • De mogelijkheid voor een individuele salarischeck voor het bepalen van een marktconform salaris voor uw medewerker.

 

Meer informatie >>

 

Met deze personeelsinstrumenten kiest u voor een geïntegreerde en gestructureerde aanpak van uw personeelsbeleid. Een gestructureerd personeelsbeleid biedt u en uw medewerkers duidelijkheid in verwachtingen en afspraken die over en weer gelden en is de basisvoorwaarde om in goed contact te staan met uw medewerkers.

 

Ondersteuning vindt plaats op de volgende terreinen: