• slide organisatie
 • Organisatieverandering

  interne begeleiding en managementcoaching

Managementcoaching

Bij het leidinggeven aan verandering is het vinden van een balans tussen duidelijkheid en inlevingsvermogen cruciaal. Het is écht mogelijk om te sturen op verandering en resultaat en tegelijkertijd mensen te motiveren. Maar veel leidinggevenden vinden dit lastig en hebben behoefte aan ondersteuning.

 

Managementcoaching en/of training biedt hier uitkomst. Het doel is om leidinggevenden structuur te bieden voor het voeren van verandergesprekken, medewerkers te begeleiden in hun ontwikkeling en aan te sturen op functie- en organisatiedoelen.

 

Van leidinggevenden wordt verwacht dat ze:

 • mensen inspireren;
 • het veranderdoel vertalen naar de praktijk;
 • aansluiten bij de verschillende gedragsstijlen van mensen;
 • goed getimed de juiste prikkels uitdelen.

 

Leidinggevenden moeten mét behoud van werkhouding, motivatie en inzet medewerkers duidelijkheid geven over de gewenste verandering. En vervolgens met hen afspraken maken over ontwikkeling en ze hierin de juiste begeleiding bieden. AVDB Advies staat u hierin bij.

Competenties

De volgende competenties van leidinggevenden worden versterkt bij managementcoaching/training:

 • duidelijkheid bieden,
 • zuiver aanspreken van medewerkers op kwaliteit, gedrag en ontwikkeling,
 • objectief waarnemen en oordelen,
 • motiveren,
 • maken van afspraken en
 • omgaan met bezwaren, ontkenningen en emoties.

Voor wie is de managementcoaching/training?

Ondernemers, leidinggevenden en teamleiders.

Ondersteuning vindt plaats op de volgende terreinen: