• slide organisatie
 • Organisatieverandering

  interne begeleiding en managementcoaching

Begeleiden veranderproces

AVDB Advies helpt u met het inrichten en het uitvoeren van een veranderproces binnen uw organisatie door:

 • het stellen van heldere, concrete en meetbare doelen;
 • het kiezen van de juiste veranderstrategie en het opstellen van een plan van aanpak;
 • het inspireren van medewerkers en het vergroten van de betrokkenheid;
 • het stimuleren van een effectieve interne samenwerking en communicatie;
 • het intern trainen, opleiden en ontwikkelen van medewerkers.

  

Managementcoaching

Alle veranderingen binnen uw organisatie hebben invloed op het werk, de klanten en de mensen die dit moeten doen.

 

Aan u de taak om deze veranderingen zo goed mogelijk op te starten, te monitoren en bij te sturen. Om veranderingen bij medewerkers aan te sturen is leiderschap van het management vereist. Het is écht mogelijk om te sturen op verandering en resultaat en tegelijkertijd mensen te motiveren.

 

AVDB Advies staat u hierin bij. Meer informatie >>

 

Soms is het nodig om medewerkers tijdens het veranderingsproces een extra stimulans te geven door ze individueel te begeleiden. In de praktijk blijkt dat het perspectief van mensen hierdoor verandert. Ze gaan meer kijken naar wat er wel is, gaan op zoek naar winstpunten voor zichzelf en komen beter voor zichzelf op. Dit maakt het makkelijker om het verlies, dat gepaard gaat met elke verandering, te accepteren. Hierna zijn deze mensen vaak de grootste ambassadeurs van de organisatieverandering.

Veranderingen

Als financieel dienstverlener zijn er tal van veranderingen waarmee u te maken kunt hebben:

 • Vergroten commerciële slagkracht
 • Het efficiënter inrichten van de organisatie/administratie
 • Meer pro-actief bedienen van bestaande klanten
 • Inkrimping, uitbreiding, fusie en samenwerking
 • De implementatie van directe beloning
 • Klant-, product- en/of dienstspecialisatie
 • Cross-overs tussen zelf regelen, digitaal / telefonisch en persoonlijk advies

Klankbord bij strategiekeuze

 

AVDB Advies helpt u bij het maken van strategische keuzes voor de toekomst van uw bedrijf. Samen met u kijken we naar de omgeving waarbinnen u werkt, uw bedrijf in de huidige vorm en welke veranderingen u wilt. Het is belangrijk om deze gewenste verandering helder, concreet en meetbaar te maken. En te vertalen naar wat dit precies voor u en uw individuele medewerkers betekent. 

Hoe duidelijker u dit zelf in beeld heeft én kunt vertalen naar uw medewerkers, hoe groter de veranderingsbereidheid is van iedereen in dit proces. En hoe makkelijker u deze verandering kunt sturen.

Ondersteuning vindt plaats op de volgende terreinen: