• slide organisatie
  • functie-inrichting

    behalen van doelen en resultaten

Helder in kaart brengen van verantwoordelijkheden

AVDB Advies adviseert en ondersteunt opdrachtgevers bij het ontwerpen van een functiegebouw.

 

Wanneer de strategie van de organisatie moet worden vertaald naar een herinrichting van functies, maakt een professionele externe blik vaak het verschil. Met ondersteuning van onze expertise kan een organisatie werken met een helder en bewezen model voor functie-inrichting in plaats van een nieuwe functiestructuur te baseren op ‘historie en individu’.

 

Wij geven aan wat er concreet nodig is aan organisatieonderdelen en functies om de gewenste doelen en resultaten te behalen. Wij doen dit door de verantwoordelijkheden per organisatieonderdeel uit te werken, door functies in kaart te brengen en de diverse functies te beschrijven.

 

Geaccordeerde en geactualiseerde functiebeschrijvingen

Functiebeschrijvingen verschaffen duidelijkheid over het doel, de plek in de organisatie, de verantwoordelijkheden en vereisten van een functie.

 

In talloze projecten hebben wij voor opdrachtgevers functiebeschrijvingen opgesteld en geactualiseerd. Desgewenst kan AVDB Advies de rol van projectleider vervullen, met als eindresultaat een set geaccordeerde en geactualiseerde functiebeschrijvingen.

Functiebeschrijvingen

Ruime ervaring met het opstellen van functiebeschrijvingen voor:

  • Adviseurs en relatiebeheerders
  • Acceptanten, volmachtbeheer en schadebehandelaars
  • Directie, management en teamleiders
  • Administratief ondersteunende functies
  • Staffuncties op het terrein van IT, marketing, finance en HR

Ontwikkeling en loopbaanbeleid

Op basis van het functiegebouw kan een organisatie met individuele medewerkers resultaat- en ontwikkelafspraken maken en loopbaanpaden benoemen. Op deze manier wordt inzichtelijk wat er van medewerkers wordt verwacht en hoe zij kunnen doorstromen naar een andere functie in de organisatie.

 

Dit overzicht biedt houvast voor de directie, het management en HR professionals bij het vaststellen van het promotie- en loopbaanbeleid. Het geeft de medewerkers bovendien inzicht in hun doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Ondersteuning vindt plaats op de volgende terreinen: