• slide trainingen
  • competenties

    succesvol functioneren van medewerkers

De juiste competentie-keuze voor realiseren van resultaten

AVDB Advies adviseert en ondersteunt opdrachtgevers bij het vaststellen van de gewenste competenties voor de organisatie en het sturen op ontwikkeling.

 

Competenties zijn gedragskenmerken die onderscheidend bijdragen aan succesvol functioneren van de medewerkers en daarmee aan het realiseren van de doelen van de organisatie. Competenties beschrijven gewenst gedrag vanuit het perspectief van de organisatie en zijn uitgewerkt naar concreet, waarneembare handelingen.

 

Wij hebben veel ervaring om voor verschillende functies de essentiële competenties te kiezen, die bijdragen aan het realiseren van de gewenste resultaten.

 

Inrichten beleid voor groei en ontwikkeling

In het ideale geval beoefent een medewerker een functie, waarin zijn talenten volledig overeenkomen met de gewenste competenties vanuit de organisatie. In de meeste situaties is dit nog niet helemaal het geval. Bij indiensttreding, bij de overstap naar een andere functie en bij promotie naar een leidinggevende functie zal een medewerker zich meestal nog verder moeten ontwikkelen. Het ontwikkelen van medewerkers is een belangrijk onderdeel van het leidinggeven en de functionerings- en beoordelingscyclus.

 

Wij ondersteunen directie, management en HR professionals bij het inrichten van een beleid voor groei en ontwikkeling, waarbij de medewerkers gemotiveerd worden om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Competenties

Voorbeelden van competenties:

  • Commercieel: Acquisitiekracht, Communiceren, Inlevingsvermogen, Klantgericht, Overtuigingskracht
  • Persoonlijk: Ambitie, Assertiviteit, Flexibel, Initiatief, Integriteit, Samenwerken, Stressbestendig        
  • Management: Besluitvaardigheid, Coachen, Delegeren, Innoveren, Leidinggeven, Marktgericht, Visie
  • Inhoudelijk: Analyseren, Kwaliteitgericht, Onafhankelijkheid, Plannen en organiseren, Resultaatgericht

Regie houden bij training en coaching

Om groei en ontwikkeling bij medewerkers aan te sturen is het houden van regie bij trainings- en coachingstrajecten cruciaal. 

 

Wij doen dit door samen te bepalen of training en coaching het geijkte instrument is, door het juiste trainings- of coachingsbureau te selecteren, door resultaatafspraken te maken met het externe bureau en door na afloop het behaalde resultaat te toetsen.

Ondersteuning vindt plaats op de volgende terreinen: