• slide arbeidsvoorwaarden
 • arbeidsvoorwaarden

  aantrekkelijke werkgever voor
  werven en behouden van talenten

Salarisschalen voor professionele organisaties

AVDB Advies is gespecialiseerd in het adviseren en implementeren van projecten op het gebied van beloning en arbeidsvoorwaarden. Wij bieden advies en ondersteuning bij het formuleren van een beloningsbeleid dat past bij de organisatie. Daarbij houden we rekening met onder meer de marktpositie, type medewerkers, loonkosten en bedrijfscultuur van de organisatie.

 

Samen met de opdrachtgever werken wij een concreet beloningsbeleid uit, waaronder (vernieuwde) salarisschalen en overgangsregelingen.

 

Voor het opstellen van een beloningsbeleid baseren wij ons op de benchmark van de markt. Hierbij wordt de actuele beloning van de medewerkers getoetst aan de externe markt. Dit kunnen wij doen voor de totale organisatie, een deel van de organisatie of voor een enkele functie. 

 

Wij hebben inzicht in de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden bij diverse bedrijven. 

 • bruto maandsalaris
 • hoogte en vorm variabele beloning
 • indexatie aankomend jaar
 • secundaire arbeidsvoorwaarden

 

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Na een fusie of overname adviseert en ondersteunt AVDB Advies ook bij de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden zodat de opdrachtgever tegen minimale extra kosten één geharmoniseerd en geïmplementeerd arbeidsvoorwaardenpakket heeft. Ook komt op zo’n moment vaak de vraag naar voren om een volledig nieuw arbeidsvoorwaardenpakket te ontwikkelen.

 

Wij kunnen opdrachtgevers in dit soort trajecten van begin tot eind adviseren. Van harmonisatie van het functiegebouw, projectmanagement en het opstellen van nieuw beleid tot ondersteuning bij de onderhandelingen met de ondernemingsraad en implementatie en communicatie.

 

Wij werken hierbij op projectbasis. Bij elke opdracht overleggen wij wat de beste aanpak is in termen van zorgvuldigheid, draagvlak, pragmatisme en effectiviteit.

arbeidsvoorwaarden

Een goed arbeidsvoorwaardenpakket:

 • sluit aan bij het bedrijfsbeleid;
 • wordt consequent toegepast;
 • geeft ruimte aan groei en ontwikkeling;
 • is marktconform en
 • beloont op een niveau dat passend is bij de organisatie.

 

AVDB Advies heeft jarenlange ervaring met het opstellen van arbeidsvoorwaarden voor medewerkers.

Beheerst beloningsbeleid

Binnen de financiële dienstverlening gelden wettelijke eisen voor een beheerst beloningsbeleid voor medewerkers. De AFM en DNB toetsen dit in hun toezicht op de beloningsafspraken tussen werkgever en medewerkers. Zo stimuleren ze financiële bedrijven de beloning (vast, variabel en secundair) integer en solide te houden, waarbij klantgericht handelen centraal staat. AVDB Advies helpt u om te voldoen aan de eisen voor een beheerst beloningsbeleid.

Ondersteuning vindt plaats op de volgende terreinen: